TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   168503
Đang online:   10


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế K22
[Ngày đăng:21/08/2014]

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1147/TB-ĐHKT-VSĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế của học viên Cao học khóa 22 (2012-2014)

Xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo danh sách thi lần 2 K22 tháng 08/2014
[Ngày đăng:22/07/2014]

 Đề nghị học viên K22 kiểm tra danh sách thi lần 2 tháng 08/2014. Học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Thông báo danh sách thi lần 2 K22 tháng 07/2014
[Ngày đăng:25/06/2014]

 Đề nghị học viên K22 kiểm tra danh sách thi lần 2 tháng 07/2014. Học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Danh sách thi lần 1 và lần 2 K22 tháng 06/2014
[Ngày đăng:26/05/2014]

Đề nghị học viên cao học K22 kiểm tra danh sách thi lần 1 và lần 2 tháng 06/2014. Các học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 1

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Thông báo V/v lịch bảo vệ đề cương của học viên K22 ngành QTKD hướng nghề nghiệp
[Ngày đăng:16/05/2014]

        

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

THẠC SĨ KHÓA 22 QTKD HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký thời gian bảo vệ từ: 20/5/2014 – 03/6/2014

Các học viên lưu ý trước ngày bảo vệ đề cương (dù đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành đề cương) phải gọi điện cho giáo viên hướng dẫn  để giáo viên hướng dẫn chốt danh sách học viên. Nếu học viên không gọi mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải  quyết.

xem chi tiết tại đây

Chi tiết
12
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 UEH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam