TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   146161
Đang online:   42


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế K22
[Ngày đăng:21/08/2014]

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1147/TB-ĐHKT-VSĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế của học viên Cao học khóa 22 (2012-2014)

Xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo danh sách thi lần 2 K22 tháng 08/2014
[Ngày đăng:22/07/2014]

 Đề nghị học viên K22 kiểm tra danh sách thi lần 2 tháng 08/2014. Học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Thông báo danh sách thi lần 2 K22 tháng 07/2014
[Ngày đăng:25/06/2014]

 Đề nghị học viên K22 kiểm tra danh sách thi lần 2 tháng 07/2014. Học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Danh sách thi lần 1 và lần 2 K22 tháng 06/2014
[Ngày đăng:26/05/2014]

Đề nghị học viên cao học K22 kiểm tra danh sách thi lần 1 và lần 2 tháng 06/2014. Các học viên không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

Danh sách thi lần 1

Danh sách thi lần 2

Chi tiết
Thông báo V/v lịch bảo vệ đề cương của học viên K22 ngành QTKD hướng nghề nghiệp
[Ngày đăng:16/05/2014]

        

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

THẠC SĨ KHÓA 22 QTKD HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký thời gian bảo vệ từ: 20/5/2014 – 03/6/2014

Các học viên lưu ý trước ngày bảo vệ đề cương (dù đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành đề cương) phải gọi điện cho giáo viên hướng dẫn  để giáo viên hướng dẫn chốt danh sách học viên. Nếu học viên không gọi mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải  quyết.

xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo V/v Đăng ký học phần giai đoạn chuyên ngành, Cao học Khóa 23
[Ngày đăng:15/05/2014]

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

                     Số: 555/TB-ĐHKT-VSĐH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Vv Đăng ký học phần giai đoạn chuyên ngành, Cao học Khóa 23

                                                     (Áp dụng cho học cả học viên cao học khóa K21, K22 muốn đăng ký học ghép các môn của K23) 

Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học khóa 23 (2013), Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên việc đăng ký các học phần giai đoạn chuyên ngành như sau:

1. Đăng ký học phần:

1.1. Thời gian đăng ký học phần:  từ 9/5/2014 đến hết ngày 01/6/2014

1.2. Hình thức đăng ký học phần:

-    Học viên xem thời khóa biểu các học phần đăng ký cho giai đoạn chuyên ngành tại website của Phòng Quản lý giảng đường - Thời khóa biểu (www.qlgd.ueh.edu.vn).

-    Đăng nhập website đăng ký của Viện Đào tạo Sau đại học (www.online.sdh.ueh.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân của từng học viên và thực hiện đăng ký các học phần (Chọn mục đăng ký học phần/chọn ô đăng ký học phần/chọn các học phần theo đúng chuyên ngành/lưu/in phiếu đóng tiền).

- Lưu ý: Học viên không đăng ký trong thời gian quy định, trang đăng ký sẽ tự động khóa, xem như không tham gia học trong đợt học này. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp đăng ký trễ.

2. Nộp học phí:

2.1. Thời gian nộp học phí từ 03/6/2014 đến hết ngày 18/6/2014

2.2. Mức học phí: Mức thu cho một tín chỉ gồm học phí cộng kinh phí đào tạo. Cụ thể:

- Trong giờ hành chính: 450.000đ/ 1 tín chỉ

- Ngoài giờ hành chính: 680.000đ/1 tín chỉ

- Nếu học viên còn nợ học phí kỳ trước thì số tiền nộp sẽ bao gồm học phí nợ kỳ trước và học phí kỳ này.

Lưu ý: Học viên đã đăng ký học phần nhưng chưa nộp học phí thì việc đăng ký chưa hoàn tất và sẽ không có tên trong danh sách lớp và thi.

2.3. Hình thức nộp học phí:

a. Các học viên đăng nhập vào tài khoản OCB online (đã được cấp cùng với thẻ học viên) tại website của OCB (http://ebanking.ocb.com.vn), chọn mục “Học phí đại hoc”/ Trường Đại học kinh tế TP.HCM/ chọn “Học phí niên chế”/ chọn Loại học phí cần nộp tại ô “Đợt thu”/ Thanh toán học phí.

- Mọi thông tin cần thiết về việc sử dụng OCB online học viên có thể liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng OCP Phương Đông hoặc số điện thoại 08.38244497.

b. Trường hợp không sử dụng được hệ thống OCB online, các học viên có thể nộp trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông

Trân trọng.

                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

             PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                           Nguyễn Hữu Dũng

Chi tiết
12
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 UEH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam