TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   46647
Đang online:   9


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo về việc góp ý đề cương cho học viên cao học khóa 22 & khóa 21 ngành kế toán
[Ngày đăng:15/04/2014]

 

Thông báo về việc góp ý đề cương cho học viên cao học khoá 22 và khoá 21 chưa được góp ý đề cương chi tiết

        Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo về việc góp ý đề cương cho học viên cao học các khoá, nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng:

Học viên cao học khoá 22,

Học viên cao học khoá 21 chưa được góp ý đề cương vào tháng 08 năm 2013.

2.Thời gian và địa điểm nộp đề cương chi tiết:

    Học viên nộp đề cương chi tiết về khoa Kế toán – Kiểm toán cho thư ký khoa (Thành Long, số điện thoại: 0983.007.585) cụ thể như sau:

 - Thời gian: từ ngày 07/4 đến 21/4/2014, trong giờ hành chính (sáng từ 7g30 đến 12g, chiều từ 13g đến 16g30).

 - Địa điểm: tại phòng B.228, cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương

 - Số lượng: mỗi học viên nộp 02 bản đề cương chi tiết.

3.Thời gian và địa điểm góp ý đề cương chi tiết:

Thời gian: từ 8g00 thứ 2, ngày 28/4/201

Địa điểm: Văn phòng khoa và Văn phòng các bộ môn khoa Kế toán – Kiểm toán, lầu 2, cơ sở B, 279 Nguyễn tri Phương.

Lưu ý: Mọi thắc mắc, các học viên có thể liên lạc với thầy Võ Văn Nhị qua số điện thoại: 0908.417.090

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Chi tiết
Thông báo danh sách thi lần 1 và lần 2 K22 tháng 04/2014
[Ngày đăng:03/04/2014]

Đề nghị học viên cao học K22 kiểm tra danh sách thi lần 1 và lần 2 tháng 04/2014. Các học viên không có tên trong danh sách thi sẽ không được dự thi theo quy định của nhà trường.

danh sách thi lần 1

danh sách thi lần 2

Chi tiết
Thông báo v/v lịch bảo vệ đề cương của học viên K22 ngành QTKD hướng nghiên cứu
[Ngày đăng:24/01/2014]

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

THẠC SĨ KHÓA 22 QTKD hướng nghiên cứu

Đăng ký thời gian bảo vệ từ 10/2/-20/2/2014

Các học viên ngành QTKD hướng nghiên cứu lưu ý: trước ngày bảo vệ đề cương(dù đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành đề cương) phải gọi điện cho giáo viên hướng dẫn  để giáo viên hướng dẫn chốt danh sách học viên. Nếu học viên không gọi mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo về việc phân công giáo viên hướng dẫn cho học viên K22
[Ngày đăng:17/12/2013]

Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM đang tiến hành phân công giáo viên hướng dẫn cho học viên K22 theo nhiều đợt. Học viên vào tài khoản online của mình để xem giáo viên hướng dẫn.

- Những học viên đã được phân công giáo viên hướng dẫn thì liên hệ trực tiếp với giáo viên và KHoa chuyên ngành để biết lịch bảo vệ đề cương.

- Những học viên chưa được phân công giáo viên hướng dẫn đợt này  thì đợi đợt phân công tiếp theo.

                                                                                                                                                                                        Viện đào tạo Sau đại học

Chi tiết
Thông báo V/v đăng ký học phần tự chọn của học viên cao học K22
[Ngày đăng:04/12/2013]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         

Số:          /TB-ĐHKT-VSĐH                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký lại học phần tự chọn giai đoạn chuyên ngành của học viên cao học K22

 

Thời khóa biểu các học phần tự chọn chuyên ngành của khóa K22 đã được đăng trên website của Phòng QLGĐ & TKB. Do một số học phần tự chọn có số lượng học viên đăng ký quá ít nên Trường không thể tổ chức lớp được. Nay Viện Đào tạo Sau đại học thông báo tới các học viên K22 về việc đăng ký lại các học phần tự chọn giai đoạn chuyên ngành như sau:

1.     Học viên thuộc các lớp sau học không chọn học phần tự chọn mà học theo thời khóa biểu cố định của từng lớp:

Tất cả các lớp thuộc ngành Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Tài chính công, Kinh tế chính trị và lớp ngày 1, ngày 2 ngành Quản trị kinh doanh.

2.     Học viên các lớp sau phải đăng ký lại các học phần tự chọn theo thời khóa biểu của từng lớp:

-         Tất cả các lớp ngành Tài chính doanh nghiệp, ngành Kế toán, ngành Thương mại và các lớp đêm của ngành Quản trị kinh doanh (cả hướng nghề nghiệp và hướng nghiên cứu).

-         Hình thức: học viên các lớp ở mục 2 (kể cả học viên bồi dưỡng) đăng nhập vào ID của mình thông qua trang điện tử của Viện Đào tạo Sau đại học để tiến hành đăng ký lại học phần tự chọn. (www.online.sdh.ueh.edu.vn)

-         Thời hạn đăng ký: từ ngày thông báo tới hết ngày 15/12/2013.

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị học viên cao học K22 thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

- Học viên CH K22;                                     KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐT SAU ĐẠI HỌC

- Lưu: VT, VSĐH                                                        PHÓ VIỆN TRƯỞNG                                                                                               

                                                                                                     

     

 

                                                                                                                         

                                                                                                  Nguyễn Hữu Dũng

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 UEH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam